Pro správné fungování tohto eshopu používáme soubory cookies.

Dodacie podmienky

 

Dodacie podmienky internetového obchodu www.devikoralky.sk:

 

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

 

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

 

4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

7. Predávajúci zasiela objednávky aj do Českej republiky. Poštovné je pri objednávke do ČR 5,00 € a lehota dodania je 2-4 pracovné dni. Pre zásielky v rámci SR je cena poštovného 3,25 €.

 

8. Zľavy z poštovného sú nastavené nasledovne:

a) Pre zásielky odosielané na území SR a ČR neplatíte poštovné pri nákupe nad 48 € (platí pre 1. aj 2. triedu)


 

9. Dodacie lehoty internetového obchodu sa líšia podľa zvoleného spôsobu prepravy:

a) pre dodanie v SR Slovenskou poštou na dobierku 2. triedou je lehota dodania 2-4 pracovné dni.

b) dodanie v SR Slovenskou poštou na dobierku 1. triedou sa dodanie skracuje na 1-2 pracovné dni.

c) v prípade zvolenia osobného odberu v Bratislave máte tovar pripravený po prijatí emailu/sms o možnosti vyzdvihnutia objednávky - väčšinou nasledujúci pracovný deň.

d) pre českých zákazníkov je prepravný čas v rozmedzí 3-4 dní.